ایستیلیک - کارواش بخار سیار و ثابت، دیگ آب گرم ، دیگ بخار ، مخزن گاز LPG
  • فا
  • En

فیلم فشار بخار کارواش بخار ثابت


بیش از هشت دقیقه فیلم خروج بخار از کارواش بخار ثابت بدون مشعل و در حالت خاموش , در آخر فیلم فشار خروجی بخار به صفر بار رسیده است توجه داشته باشید که فشار کاری دستگاه بخار باید 6 بار باشد شما در این فیلم حداقل فشار دستگاه بخار ثابت را در فشار صفر مشاهده می کنید.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۱۳:۱۰ | دفعات بازدید: ۳۶۲۰ بازدید