09141462640 04432256504
وبلاگ / فیلم فشار بخار کارواش بخار ثابت

فیلم فشار بخار کارواش بخار ثابت
بیش از هشت دقیقه فیلم خروج بخار از کارواش بخار ثابت بدون مشعل و در حالت خاموش , در آخر فیلم فشار خروجی بخار به صفر بار رسیده است توجه داشته باشید که فشار کاری دستگاه بخار باید 6 بار باشد شما در این فیلم حداقل فشار دستگاه بخار ثابت را در فشار صفر مشاهده می کنید.


تاریخ: 1395/10/02 01:57 ب.ظ | دفعات بازدید: 4773


نظرات