ایستیلیک - کارواش بخار سیار و ثابت، دیگ آب گرم ، دیگ بخار ، مخزن گاز LPG
  • فا
  • En

Contact Us


Sales Dept: No4, 23th Floor, Delgosha Bldg, Delgosha Alley, Ataey St, Urmia, IRAN
Factory Address: Industrial Town, Urmia, Iran
Email: info[at]istilik.com
PO.Box: 57156-36711
Tel: +98.44.3225.65.04
Mobile: +98.914.146.26.40 / +98.914.449.18.40

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موضوع
توضیحات